Huden

Huden utgör ca 15% av kroppsvikten och är ca 2 kvadratmeter stor, kroppens största organ.

Den är uppbyggd i tre olika lager, överhuden (epidermis), läderhuden (dermis) och underhuden (subcutis).

Överhuden

Är tunn, men tjockleken varierar över kroppen till exempel hand och fotsulor har tjock överhud ca 1 mm tjock för att det slits mycket och övriga överhuden är 0,05-,01 mm tjock, ögonlocken är tunnast.

Överhuden består av flera lager varav det översta hornlagret är det man ser, det består av döda och förhornade platta celler i flera skikt, flerskiktat plattepitel. I det understa, basalcellslagret sker celltillväxten. Det finns tre olika celltyper i överhuden, kerotinocyter, melanocyter och langerhans celler. Keratinocyter är i ständig nybildning i den djupaste delen av överhuden och rör sig sakta upp till hudytan hornlagret på ca 30 dagar för att ersätta de celler som slits/ nöts bort på hudytan. Cellernas struktur förändras under sin vandring, cellkärnorna försvinner, den kemiska sammansättningen av fett och protein förändras och till sist bildas ett hårt tunt membran, själva hornlagret. Det är hornlagret som är den huvudsakliga barriären, skyddet mot omvärlden. Melanocyterna pigmentcellerna finns i det undre cellskiktet och innehåller färgämne/ pigment. Dessa celler skyddar huden från solens skadliga ultravioletta strålning. När vi utsätter huden för solljus bildas fler pigmentceller för att skydda huden, men är vi ute i solen för länge och för mycket räcker det inte till för att skydda huden, då bränner vi oss och det blir solskador som kan leda till hudcancer. Langerhans cellerna är hudens försvarsceller. De bildar ett tätt nätverk med långa armar som fångar upp främmande ämnen som bakterier och virus.

Läderhuden

Är 1-4 mm tjock bindväv som är stark och elastisk och består huvudsakligen av proteinfibrer i form av kollagen som ger huden stadga och elastin som ger huden elasticitet. I läderhuden finns fina nervtrådar för känsel, smärta och temperaturreglering, lymfkärl, talgkörtlar, hårsäckar och svettkörtlar. Här finns kapillärnät som förser huden med syre, näringsämnen och för bort slaggämnen samt reglerar kroppstemperaturen. Med åldern minskar kollagen och elastin i huden vilket leder till mindre elasticitet och spänst dvs slapp och rynkig hud och solar man dessutom går åldrandet ännu fortare.

Underhuden

Är det understa hudlagret och är 2-10 mm tjock hos en smal person och kan vara ca 10 cm om man är tjock. Den består av lucker bindväv med inlagring av fettceller som skyddar mot tryck och avkylning den är värmeisolerande och stötdämpande. Underhuden förankrar huden till underliggande struktur och bildar vågor där fettvävnad är innesluten. Fungerar också som en vätskereserv då den porösa vävnaden innehåller mycket vävnadsvätska.

Sammanfattning

Huden skyddar mot bakterier, virus, mekaniska och kemiska påfrestningar och är därmed ett skyddsorgan för kroppen.

Hjälper till att hålla kroppstemperaturen på rätt nivå.

Hornlagret är ett skydd inåt mot förlust av vatten och salter och är därför viktig för kroppens vätskebalans.

Utsöndrar vatten och salter genom svettning.

Lagrar vätska och fett.

Pigmentcellerna skyddar underliggande vävnad mot skadlig ultraviolett strålning från solen.

I huden bildas D-vitamin med solens hjälp, behövs för kroppen ska kunna ta upp kalcium till skelettet.

Huden är ett stort sinnesorgan som känner kyla, värme, beröring, smärta och tryck.